Přeskočit na hlavní obsah

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA (S MÍRNÝM NADHLEDEM)

Pan Marián Voříšek je řádný občan. Jen mu občas něco nevyjde, protože něco špatně pochopí. Přišel rok 2014 a s ním nový občanský zákoník.

Pan Voříšek bydlí na okraji vesnice a k jeho domu patří louky táhnoucí se až k řece. Přišli za ním nějací manželé, jestli prý by souhlasil s pachtem. Pan Voříšek příliš nevěděl, co to pacht je. Jako dítě však slýchal, že někdo se někde pachtil, což bylo synonymum dřiny. Rozesmál se tedy a pomyslel si: to jsou blázni, budou se pachtit na mých lokách a já z toho ještě budu mít peníze.

Pan Voříšek nový občanský zákoník nestudoval, a tudíž neví, že pacht není synonymum těžké práce, ale druh nájmu používaný především v zemědělství. Pacht je takový druh nájmu, kdy nájemce – pachtýř má nárok i na plody a užitky věci. V případě luk to bude sklizené seno a také ovoce ze stromů při okraji.

Pár kilometrů výše proti proudu řeky, nad loukami pana Voříška, je přehrada. Jednoho dne roku 2014 přišel panu Voříškovi dopis od správy povodí. Pan Voříšek se nestačil divit: psali mu, že s ním chtějí sjednat služebnost rozlivu. Co to jen může být? Rozliv mu nejvíc připomínal rozlévané víno. No a služebnost zase něco jako posluhování. Pan Voříšek si to vyložil jako nárok na víno za to, že má nad sebou přehradu.

I tady se pan Voříšek zmýlil. Služebnost rozlivu neznamená nic jiného než strpět zalití svých luk vodou v případě, že přehrada nebude velké vodě stačit a voda bude přetékat přes hráz.

Starostovi se doneslo, že pan Voříšek dal louky do pachtu. Napadlo ho, že teď nebude potřebovat žací stroj, kdežto obec musí kosit obecní louky a vlastní žací stroj nemá. Zašel tedy za panem Voříškem a oba se domluvili. Obec nemá peníze nazbyt, starosta navrhl, že by obec za žací stroj neplatila žádné nájemné. Na oplátku, až bude pan Voříšek něco potřebovat, obec bude velkorysá a vyjde mu vstříc.

Starosta však chtěl mít „papíry v pořádku“, a tak navštívil pana Voříška ještě jednou a přinesl smlouvu o výprose. Panu Voříškovi stouplo sebevědomí: už z nadpisu bylo zřejmé, že obec ho o žací stroj prosí. To se nestávalo, na to nebyl zvyklý, úřady spíše něco nařizovaly a vymáhaly a teď tohle!

Údiv pana Voříška nebyl na místě. Výprosa podle nového občanského zákoníku je pouhé přenechání věci k užívání druhému bez úplaty na blíže neurčenou dobu.

A tak pan Marián Voříšek prožíval v roce 2014 jedno překvapení za druhým, což se zajisté nemůže nikomu z vás stát, neboť jste o rekodifikaci informováni. Kdybyste přece jen potřebovali vědět něco víc, obzvláště s ohledem na účetnictví a daně, zajisté víte, kam se můžete obrátit.

Šťastný nový rok 2014!

Razítka - RNDr. Martin Vůjta (daňový poradce), bilanční účetní

Máte zájem o nezávaznou konzultaci? Kontaktujte nás »

Nabídka služeb

  1. Daňové a účetní poradenství
  2. Vedení účetnictví a daňové evidence
  3. Vedení mzdové a personální agendy

Kontaktní informace

RNDr. Martin Vůjta
Gajdošova 7
615 00 Brno

tel.: 533 432 625
e-mail: martin@vujta.cz