Přeskočit na hlavní obsah

Služby

1. Daňové a účetní poradenství

Kompletní daňové a účetní poradenství pro malé a střední podniky (do obratu 0,5 miliardy korun) provozované formou fyzické i právnické osoby. Spolupráce má podobu dohledu nad účetnictvím a daněmi, konzultací podle přání klienta, řešení dílčích daňových a účetních záležitostí, sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Klient může využít „prodloužení“ termínu pro předložení daňového přiznání a placení daně na základě zplnomocnění daňového poradce o 3 měsíce.

Se stálými klienty je uzavřena příkazní smlouva. Daňový poradce je klientovi odpovědný za výsledky své práce. Pro krytí rizik má uzavřenu pojistnou smlouvu s dostatečnou pojistnou částkou. Daňový poradce však nenese odpovědnost za chyby, které nezpůsobil. Jedná se např. o podvodné jednání klienta, zastírání nebo zamlčování skutečností apod. Předpokladem dobrého výsledku je oboustranná důvěra a čestné jednání.

Základní cena za poradenské služby spočívá v hodinové sazbě 892 koruny bez daně. Cena za zpracování daňového přiznání je odvozena od obratu a pohybuje se od několika tisíc do několika desítek tisíc korun.

2. Vedení účetnictví a daňové evidence

Především pro menší klienty, kterým se nevyplatí zaměstnávat kvalifikovanou účetní a mít a neustále aktualizovat účetní program. Pro tyto klienty zajišťujeme vedení účetnictví, případně daňové evidence včetně vykazování daně z přidané hodnoty. Po skončení roku je samozřejmostí sestavení účetní závěrky, daňového přiznání a u fyzických osob i přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Vedení účetnictví začíná převzetím dokladů na začátku příštího měsíce, následuje proúčtování včetně sestavení výstupů pro daň z přidané hodnoty do konce měsíce, v případě podávání přiznání k DPH do 25. dne. U velmi malých účetních jednotek a neplátců DPH je možné zpracování i po čtvrtletích nebo rocích – podle individuální dohody.

K vedení účetnictví používáme od roku 2012 jediného programu, a to Money S4 společností Solitea, a. s..

Cena za účetní služby je odvozena od počtu řádků účetního deníku, což se jeví jako oboustranně výhodné. Cena za řádek činí 25,50koruny (strana Má dáti i Dal). Cena za řádek peněžního deníku daňové evidence je 25,20korun. V obou případech jsou to ceny bez daně.

3. Vedení mzdové a personální agendy

Tuto službu poskytujeme převážně jako doplněk účetních a poradenských služeb. Zajišťujeme nejen výpočet mezd podle podkladů klienta, ale i veškerý kontakt se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Aktuální cena za zpracování jedné mzdy je 196 korun bez daně.

Razítka - RNDr. Martin Vůjta (daňový poradce), bilanční účetní

Máte zájem o nezávaznou konzultaci? Kontaktujte nás »

Nabídka služeb

  1. Daňové a účetní poradenství
  2. Vedení účetnictví a daňové evidence
  3. Vedení mzdové a personální agendy

Kontaktní informace

RNDr. Martin Vůjta
Gajdošova 7
615 00 Brno

tel.: 533 432 625
e-mail: martin@vujta.cz